Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kopírovat, přepisovat a jinak používat jakoukoli část textu na této a uvedených webových stránkách není možné bez souhlasu autora  (tím je obecně ELVA HELP o.s. a navíc jmenovaná osoba pod textem jako autor) a nebo bez zřetelného odkazu na  celý zdroj.
                                    Děkujeme za Vaši slušnost, korektnost a respekt k zákonům.

 ELVA HELP o.s. 

logoelva.jpg

 

 

Empatie

Laskavost

Vernost

Asistence

H E L P o.s.

 

 

PES ASISTENT

  

CANISTERAPIE

  

ODB. SOC. PORADENSTVÍ, SOC. REHABILITACE

  

KRIZOVÁ INTERVENCE, MEDIACE

  

EDUKACE, UKÁZKY, WORKSHOPY, PUBLIKACE

 

  

CESTA JE CÍL

TRÉNUJEME PSY PRO ŠIROKOU ŠKÁLU ŽADATELŮ RŮZNÝCH TYPŮ POSTIŽENÍ, PRACUJEME FORMOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY, METODOU REHABILITACE KLIENTA.

Jsme sociální pracovníci, terapeuti – specialisté na kynologii v sociálních službách. Po řádném speciálním soc. šetření najdeme vhodného psa a téměř ihned umístíme u klienta. Trenér pak vypracuje individuální plán - metodu jak psa naučit tu kterou účelnou dovednost s ohledem na handicap klienta. Následně dochází za klientem a jeho rodinou a školí a vede je tak, aby psa dovednosti naučili. Z klienta tedy není pasivní žadatel- čekatel na již někde někým vycvičeného psa, ale aktivní „spolutrenér“ svého budoucího psího asistenta.

 

 ROZDĚLOVNÍK

 

PŘEDSTAVENÍ TÝMU ELVA HELP  - specializované stránky:

                               ( www.elvahelp.cz/tym/ )                            

 

HLAVNÍ TÉMATA MAJÍ SVÉ VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY:

 

CANISTERAPIE   - základní informace naleznete na těchto stránkách, na kterých se nacházíte 

                                ( elvahelp.estranky.cz )

CANISTERAPIE - KRIZOVÁ INTERVENCE  - specializované stránky:

                                 ( www.aacr.estranky.cz )

ASISTENČNÍ PSI   - základní informace naleznete na těchto stránkách, na kterých se nacházíte

                                 ( elvahelp.estranky.cz )

PES ASISTENT - PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE   - specializované stránky:

                                 ( www.pes-asistent.cz )

AUTISMUS A CANISTERAPIE, ASISTENČNÍ PES PRO AUTISTU   - specializované stránky:

                                 ( www.autismusapes.estranky.cz )

ORNITOTERAPIE  - specializované stránky:

                                  ( www.pigeonpet.estranky.cz )

 

 

V ROCE 2014/2015 VÁM, MIMO JINÉ, ELVA HELP, DÍKY ESF, NABÍZÍ PROJEKT

"PES ASISTENT - PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE"

 

snimek-033.jpg 

 snimek-036.jpg

snimek-031.jpg

 

snimek-020.jpg 

NESTÁTNÍ  NEZISKOVÁ  ORGANIZACE

se sídlem v Liberci a působností  na celé ČR

*****************

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

ELVA HELP o.s. , IČO 26586100,  č. účtu: 505353389/0800, vzniklo 21.3.2002, původně sídlilo v Lysé nad Labem a zaměřovalo se pouze na přípravu vodících psů pro nevidomé, od roku 2004 se zaměřilo na přípravu asistenčních psů pro jinak než zrakově postižené osoby. Od roku 2006 sídlí ELVA HELP o.s. v Liberci. Od roku 2007 je oficiálním Poskytovatelem sociálních služeb. Od roku 2009 je Ostatní složkou IZS v oblasti zejména psychosociální pomoci a krizové intervence.

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK: 

Bc. Andrea Tvrdá

andreabaja@seznam.cz

607 725 304

Poštovní adresa :  

 

 

 

kancelář ELVA HELP o.s.

 

 

 PALACHOVA 504/7

 

 

LIBEREC 1

 

          46001           

Poštovní adresa je i adresou kontaktní - ovšem jen po poředchozí telefonické domluvě na termínu a čase

( jsme velmi často v terénu ). Děkujeme.

číslo  účtu  ELVA HELP o.s.:

505353389/0800

************** 

V ELVA HELP PRACUJEME JINAK !!!

JAK ?

NAPŘ.:

CANISTERAPIE

CANISTERAPII PROVÁDÍME FORMOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
NEJSME PEJSKAŘI, KTEŘÍ NECHÁVAJÍ PSA POHLADIT A POHRÁT S KLIENTY.
JSME SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI – SPECIALISTÉ NA KYNOLOGII V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

 

canisterapie-elva-help--aktivace-senioru.jpeg

VYPRACOVÁVÁME POSTUPY, VÝSTUP A CÍLE S KAŽDÝM KLIENTEM. VEDEME ZÁZNAMY. SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKY NA DANOU DIAGNÓZU A MNOHDY VELMI KOMBINUJEME NAŠE METODY S OSVĚDČENÝMI METODAMI ÚSPĚŠNĚ UŽÍVANÝMI PRO PODPORU TOHO KTERÉHO PROJEVU DIAGNÓZ..... NEUSTÁLE SE VZDĚLÁVÁME PROTO, ABYCHOM LÉPE CHÁPALI NAŠE KLIENTY I NAŠE MOŽNOSTI POMOCI.

 

 

43.jpeg

 

NEZAHÁJÍME CANISTERAPII POKUD S NÁMI ODMÍTÁ PŘEDEM SPOLUPRACOVAT ODBORNÍK NA PÉČI O KLIENTA, PEDAGOG KLIENTA ČI JEHO RODIČ – SPOLUPRACÍ MÁME NA MYSLI NAPŘÍKLAD SPOLEČNOU KONZULTACI ZEJMÉNA NAD INDIVIDUÁLNÍM CÍLEM KLIENTA. ZA LÉTA PRAXE VÍME, ŽE BEZ TÉTO SPOLUPRÁCE MŮŽE NEODBORNÝ ZÁSAH I VÍCE UŠKODIT NEŽ POMOCI.

31.jpeg NEBEREME ZA CÍL: NAPŘ.: „ABY SI KLIENT POHLADIL PSA, ABY BYL VESELÝ, ABY SI POHRÁL SE PSEM, ABY SI POVODIL PSA, ABY SE POMAZLIL SE PSEM, APOD.“ – TO NEJSOU CÍLE CANISTERAPIE, TO JSOU JEN MOŽNÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ BY MĚLY VÉST K CÍLŮM.....

28.jpeg ELVA HELP o.s. NAPŘ. VYVINULA NAPROSTO SPECIÁLNÍ TECHNIKU CANISTERAPIE PRO AUTISTY.

 

 

 

 

 

(VIZ. NAŠE SPEC. WEBOVÉ STRÁNKY „AUTISMUSAPES.ESTRANKY“).
S CANISTERAPIÍ MÁME ZKUŠENOST JIŽ 12 LET.
DOCHÁZÍME DO ZDRAVOTNÍCH, SOCIÁLNÍCH, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ I DOMÁCNOSTÍ.

 

povodne---deti-elva-help--2-.jpg

NYNÍ JIŽ ŠKOLÍME DALŠÍ ODBORNÍKY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY PROFESIONÁLNÍ FORMOU.

 

 

individualni-forma-canisterapie-elva-help-2.jpg

 

DOPROVÁZÍME VYSOKOŠKOLÁKY PŘI JEJICH VYPRACOVÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ NA TÉMA CANISTERAPIE ČI ASISTENČNÍ PSI.
TAK, TO JE TEDY VE ZKRATCE ZÁKLADNÍ FORMA NAŠÍ PRÁCE V OBORU CANISTERAPIE.

V ČEM A PROČ NÁS PODPOŘIT ? - TATO SLUŽBA JE TERÉNNÍ – POHONNÉ HMOTY A ÚDRŽBA AUTA JSOU NÁKLADY. SLUŽBA JE NÁROČNÁ NA ČAS A ODBORNOST – SEBEVZDĚLÁVÁNÍ TERAPEUTŮ JE NÁKLADNÉ. VETERINÁRNÍ PÉČE O TERAPEUTICKÉ PSY, KVALITNÍ PREVENCE A KRMIVO JE ZÁKLADEM DOBRÉ CANISTERAPIE – I TO JE NÁKLADNÉ.
SLUŽBA JE PRO KLIENTA ZDARMA.
TO VŠE, ALE FINANČNÍ NÁKLADY VYŽADUJE...

 


ASISTENČNÍ PSI

 

TRÉNUJEME PSI PRO ŠIROKOU ŠKÁLU ŽADATELŮ RŮZNÝCH TYPŮ POSTIŽENÍ, TRÉNUJEME FORMOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY, METODOU REHABILITACE KLIENTA – O CO JDE ?
NEJSME KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ S PSINCEM, KDE BYCHOM MĚLI NÁMI VYCVIČENÉ PSY, KTERÉ BYCHOM PŘEDÁVALI DO RODIN ŽADATELŮ O ASISTENČNÍHO PSA !
JSME SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI – SPECIALISTÉ NA KYNOLOGII V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

24.jpeg TYP PSA A JEHO DOVEDNOSTI ZVOLÍME SPOLU S KLIENTEM PO DELŠÍM SPECIÁLNÍM SOC. ŠETŘENÍ.
DÁLE PSA NAJDEME A POKUD JE ZDRÁV A POVAHOVĚ VHODNÝ, TAK JEJ TÉMĚŘ IHNED UMÍSTÍME U KLIENTA. TRENÉR MUSÍ VYPRACOVAT INDIVIDUÁLNÍ PLÁN - METODIKY JAK PSA NAUČIT TU KTEROU DOVEDNOST S OHLEDEM NA HANDICAP KLIENTA A POTOM DOCHÁZÍ DO DOMÁCNOSTI KLIENTA A UČÍ HO I JEHO BLÍZKÉ JAK PSA DOVEDNOSTI NAUČIT.

13.jpeg Z KLIENTA NENÍ PASIVNÍ ŽADATEL- ČEKATEL O JIŽ VYCVIČENÉHO PSA , ALE AKTIVNÍ SPOLUTRENÉR SVÉHO BUDOUCÍHO ASISTENČNÍHO PSA.
CÍLEM JE CESTA – CELÝ PROCES TRÉNINKU JE TEDY I REHABILITACÍ KLIENTA, REHABILITACÍ SOCIÁLNÍCH VAZEB KLIENTA A JEHO RODINY A BLÍZKÝCH. KLIENT SÁM SI 100% URČUJE SKLADBU DOVEDNOSTÍ PSA (TY JSOU POTOM OPRAVDU ÚČELNÉ) A DÉLKU TRVÁNÍ VÝCVIKU...

NA KONCI PROCESU RÁDI OD KLIENTA USLYŠÍME „VYCVIČIL JSEM SI SVÉHO ASISTENČNÍHO PSA SÁM !“

 

- TO JE NÁŠ CÍL ;-) A TO JE TEDY SYSTÉM NAŠÍ PRÁCE S ASISTENČNÍMI PSY.

 

klikni zde:

www.facebook.com/video/video.php

 

 

- ASISTENČNÍ PSI PRO AUTISTY

ZNEPOKOJENĚ POZORUJEME TREND POSLEDNÍ DOBY, KDY SE DO MÁLO INFORMOVANÝCH RODIN S AUTISTICKÝM DÍTĚTEM DOSTÁVÁ „ASISTENČNÍ PES“ V PODSTATĚ VYŘAZENÝ Z PŘEDÁNÍ KLIENTOVI NA VOZÍČKU.

 

img_0246.jpg

 

TENTO PES ODPOVÍDÁ POVAHOU A ZDRAVÍM, ALE NE DOVEDNOSTMI – UMÍ PODÁVAT VĚCI, OTVÍRAT DVEŘE APOD., ALE NEUMÍ SPECIÁLNÍ DOVEDNOSTI, KTERÉ OPRAVDU ÚČELNĚ POMÁHAJÍ AUTISTŮM... AUTISTÉ NEPOTŘEBUJÍ PODÁVAT PŘEDMĚTY ANI OTVÍRAT DVEŘE OD PSA, AUTISTÉ MAJÍ ZCELA JINÉ POTŘEBY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY SVÉHO ŽIVOTA !


SNAŽÍME SE TEDY RODINY S DĚTMI S PAS ŘÁDNĚ INFORMOVAT – ELVA HELP VÝŠE POPSANÝM ZPŮSOBEM TRÉNUJE I ASISTENČNÍ PSY PRO AUTISTY, PRÁVĚ SE SPECIÁLNÍMI S DOVEDNOSTMI, KTERÉ AUTISTOVI POMOHOU.... (VIZ NAŠE SPEC. STRÁNKY „AUTISMUSAPES.ESTRANKY.CZ“).

 

JSME JEDINÁ ORGANIZACE V ČR, KTERÁ PRACUJE S ASISTENČNÍMI PSY POPSANÝM ZPŮSOBEM A VEDE TRÉNINK ASISTENČNÍCH PSŮ PRO AUTISTY K ÚČELNÉ POMOCI AUTISTŮM.

KLIKNI ZDE:

www.facebook.com/photo.php

V ČEM A PROČ NÁS PODPOŘIT ? - SLUŽBA JE TERÉNNÍ – POHONNÉ HMOTY A ÚDRŽBA AUTA JSOU NÁKLADY. SLUŽBA JE NÁROČNÁ NA ČAS A ODBORNOST – SEBEVZDĚLÁVÁNÍ TERAPEUTŮ-TRENÉRŮ JE NÁKLADNÉ. NÁKUP PSŮ A VETERINÁRNÍ PÉČE O ASISTENČNÍ PSY, KVALITNÍ PREVENCE A KRMIVO JE ZÁKLADEM DOBRÉ SLUŽBY ASISTENČNÍHO PSA – I TO JE NÁKLADNÉ, KLIENT JE TAKTO V NAŠÍ PÉČI PO CELÝ ŽIVOT ASISTENČNÍHO PSA – TO JE PŘES 10 LET.....
SLUŽBA JE PRO KLIENTA ZDARMA.
TO VŠE, ALE FINANČNÍ NÁKLADY VYŽADUJE...

 


KRIZOVÁ INTERVENCE

JSME AKREDITOVÁNI K PROVÁDĚNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI A KRIZOVÉ INTERVENCE. PŘI POVODNÍCH NA LIBERECKU V ROCE 2010 JSME TUTO SVOU SLUŽBU PLNĚ APLIKOVALI.
JEDNÁ SE O SLUŽBU TERÉNNÍ, TELEFONICKOU ČI INTERNETOVOU.

aja-pri-praci-s-detmi.jpg 

ZEJMÉNA JSOU NAŠIMI KLIENTY OSOBY ZASAŽENÉ NĚJAKOU KRIZOVOU SITUACÍ - NAPŘ. POVODNĚ, POŽÁR, HAVÁRIE, VÝBUCH, APOD. A NEBO OSOBY KTERÉ ŘEŠÍ NEPŘÍZNIVOU ZDRAVOTNÍ SITUACI OSOBNÍ ČI SVÉHO BLÍZKÉHO.

 

44.jpg

PRAVIDELNĚ SE ŠKOLÍME A SECVIČUJEME SE SLOŽKAMI IZS, KDE JSME TAKÉ ČLENY.
MOMENTÁLNĚ JIŽ V TÉTO OBLASTI ODBORNĚ ŠKOLÍME DALŠÍ POMÁHAJÍCÍ.

 

ki-psp.jpg 

V ČEM A PROČ NÁS PODPOŘIT ? - SLUŽBA JE TERÉNNÍ – POHONNÉ HMOTY A ÚDRŽBA AUTA JSOU NÁKLADY. SLUŽBA JE NÁROČNÁ NA ČAS A ODBORNOST – SEBEVZDĚLÁVÁNÍ TERAPEUTŮ-INTERVENTŮ JE NÁKLADNÉ.
SLUŽBA JE PRO KLIENTA ZDARMA.
TO VŠE, ALE FINANČNÍ NÁKLADY VYŽADUJE...

 

 

 

ZOOTERAPIE 

 

POSKYTUJEME I ZOOTERPII S MALÝMI ZVÍŘATY JAKO ZPESTŘENÍ, ZEJMÉNA TEDY JAKO AKTIVACI BEZ HLUBŠÍHO TERAPEUTICKÉHO VSTUPU.

ZAJÍMAVOSTÍ JE KOHOUT "PEPÍK", KTERÝ JE OD KUŘÁTKA VEDEN K TÉTO ČINNOSTI, JE KRÁSNĚ VYBARVENÝ, JE KROTKÝ, SE SVOU MAJITELKOU A TRENÉRKOU SI ROZUMÍ - POSLOUCHÁ NĚKOLIK POVELŮ (!), NECHÁ SE HLADIT A KRMIT Z RUKY, MÁ RÁD SPOLEČNOST LIDÍ. UMÍ NAVŠTÍVIT ZEJMÉNA SENIORY V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ A RÁD SE S NIMI SEZNÁMÍ I NA LŮŽKU. V ČR JDE O JEDINÉHO TERAPEUTICKÉHO KOHOUTA - JSME PYŠNÍ ŽE JE PRÁVĚ NAŠÍM DOBROVOLNÍKEM !

 

puppies-labradoodle-2-075.jpg

 

MORČÁTKA - NĚKOLIK  MORČÁTEK JMÉNEM "ZUZANKA" V ELVA HELP PŮSOBÍ JIŽ DRUHÝ ROK A JSOU PERFEKTNÍ !  VELKÝM HITEM JE KRMENÍ JEDNOTLIVÝMI STÉBLY...TO MORČÁTKA MILUJÍ A DOBŘE REAGUJÍ NA DÍTĚ POKUD MU CHYSTÁ DALŠÍ MŇAMKU.

 

morce1.png

 

POŠTOVNÍ HOLUBY. HEJNO BÍLÝCH POŠTOVNÍCH HOLOUBKŮ A HOLUBIC, KTERÉ JE ŘÁDNĚ POD ZDRAVOTNÍ KONTROLOU. NĚKTERÉ HOLUBIČKY JMÉNEM "ANDĚLA" MAJÍ POSLÁNÍ TERAPEUTICKÉ - UMÍ NAVŠTÍVIT DĚTI, DOSPĚLÉ I SENIORY. NECHAJÍ SE POHLADIT A KRMIT Z RUKY. JINÍ HOLOUBCI DOKÁŽÍ POMOCI ELVA HELP SVÝMI EFEKTNÍMI LETY NA SVATBÁCH - NAJMUTÍM SI BÍLÉ SVATEBNÍ HOLUBIČKY NA VAŠI SVATBU PODPOŘÍTE PROJEKTY ELVA HELP !

snimek-069.jpg

 

PROGRAMY S TĚMITO PET-TERAPERUTY SE MOHOU USKUTEČNIT AŽ PO KONKRÉTNÍ DOHODĚ S OBJEDNAVATELEM SLUŽBY - JEJICH PŮSOBENÍ JE PRO KLIENTY ZDARMA.

 

puppies-labradoodle-2-105.jpg 

VŠECHNA UVEDENÁ ZVÍŘÁTKA JSOU ZDRAVÁ, ČISTÁ, POD KONTROLOU VETERINÁŘE A OPEČOVÁVÁNA S LÁSKOU A S CÍLEM POMÁHAT LIDEM.

 

p3162902_-2-.jpg

 

V ČEM A PROČ NÁS PODPOŘIT ?  I TATO SLUŽBA JE PRO KLIENTA ZDARMA, JE TERÉNNÍ A MÁ NÁKLADY NA POHONNÉ HMOTY A ÚDRŽNU AUTA . KVALITNÍ KRMENÍ A PREVENTIVNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE ZVÍŘECÍCH TERAPEUTŮ JE ZÁKLADEM A JE TAKÉ VELKÝM NÁKLADEM SLUŽBY... I ZDE JE TEDY UPLATNĚNÍ PRO VAŠI POMOC.

 


PREVENCE KONFLIKTU MEZI ČLOVĚKEM A PSEM

DOCHÁZÍME DO RODIN, KTERÉ VYHODNOTÍ, ŽE MAJÍ SE SVÝM PSEM KONFLIKT A ZAŽÁDAJÍ U NÁS O POMOC. SOUSTŘEDÍME TUTO SLUŽBU, Z ČASOVÝCH DŮVODŮ, POUZE DO OBLASTI LIBERCE A BLÍZKÉHO OKOLÍ.

 

konflikt-pes-a-dite.jpg

 

TAKÉ POŘÁDÁME PROGRAMY PRO DĚTI VE ŠKOLÁCH, PRÁVĚ S TÉMATEM PREVENCE KONFLIKTU SE PSEM.
VĚDĚLI JSTE, ŽE NEJVÍCE POKOUSÁNÍ DĚTÍ OD PSA JE PRÁVĚ OD PSŮ VLASTNÍCH, NIKOLI OD CIZÍCH ČI TOULAVÝCH PSŮ ? MYSLÍME, ŽE JE TO ALARMUJÍCÍ !

zuby.jpg 

V ČEM A PROČ NÁS PODPOŘIT ? - SLUŽBA JE TERÉNNÍ – POHONNÉ HMOTY A ÚDRŽBA AUTA JSOU NÁKLADY. SLUŽBA JE NÁROČNÁ NA ČAS A ODBORNOST – SEBEVZDĚLÁVÁNÍ TERAPEUTŮ-KYNOLOGŮ JE NÁKLADNÉ.
SLUŽBA JE PRO KLIENTA ZDARMA.
TO VŠE, ALE FINANČNÍ NÁKLADY VYŽADUJE...

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S POSTIŽENÍM, SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ, SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ V SOC. SLUŽBÁCH, I ZDRAVOTNÍHO A NELÉKAŘSKÉHO PERSONÁLU.


CO JE TO CANISTERAPIE, JAK A KOMU SLOUŽÍ, JAK S CANISTERAPEUTEM SPOLUPRACOVAT, JAK INDIKOVAT K JAKÉMU Z KLIENTŮ/PACIENTŮ CANISTERAPEUTA V NAŠEM ZAŘÍZENÍ POSLAT, JAK JAKO RODIČ MOHU TERAPEUTICKY VYUŽÍT SOUŽITÍ S NAŠÍM RODINNÝM PSEM PRO ROZVOJ MÉHO DÍTĚTE – PRO PODPORU NAŠICH SENIORŮ V RODINĚ – PRO PODPORU NAŠEHO POSTIŽENÉHO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA? A JINÁ TÉMATA ŠKOLÍME ZEJMÉNA VÝŠE POPSANOU CÍLOVOU SKUPINU.

 

poskyt4.jpg

 

V ČEM A PROČ NÁS PODPOŘIT ? - SLUŽBA JE TERÉNNÍ – POHONNÉ HMOTY A ÚDRŽBA AUTA JSOU NÁKLADY. SLUŽBA JE NÁROČNÁ NA ČAS A ODBORNOST – SEBEVZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ JE NÁKLADNÉ.
TUTO SLUŽBU SI ÚČTUJEME OBJEDNAVATELI ŠKOLENÍ, NICMÉNĚ U CÍLOVÉ SKUPINY RODIČŮ DĚTÍ S POSTIŽENÍM SE SETKÁVÁME S TÍM, ŽE RODIČE MNOHA FINANČNÍCH PROSTEDKŮ TOLIKO NEDISPONUJÍ... ZDE JE TEDY PROSTOR PRO VAŠI POMOC !

 


VZDĚLÁVÁNÍ ZÁJEMCŮ O VÝKON SLUŽBY CANISTERAPIE

TUTO SLUŽBU POSKYTUJEME JEN FORMOU VÝCVIKOVOU A DLOUHODOBOU – ŽÁDNÉ JEDNOVÍKENDOVKY A ANI ŽÁDNÉ PŮLDENNÍ „UMĚLÉ“ TESTY PSŮ NA KYNOLOGICKÉM CVIČIŠTI.
VŠE JE DLOUHODOBÉ A V PRAXI. MÁME NÁROČNĚJŠÍ VSTUPNÍ POŽADAVKY NA ZKUŠENOSTI, DOVEDNOST A VZDĚLÁNÍ ŽADATELŮ.

 

student-canisterapie.jpg

 

TUTO SLUŽBU SI ÚČTUJEME ŽADATELI O ŠKOLENÍ A VÝCVIK.

 


PROJEKT LABRADOODLE

VE SPOLUPRÁCI S DOMOVINOU TOHOTO PSÍHO PLEMENE JSME OD ROKU 2004 V PROCESU ŠLECHTĚNÍ SPECIÁLNÍHO PLEMENE PRO SLUŽBU CANISTERAPIE A ASISTENČNÍHO PSA OSOBÁM S CITLIVOSTÍ NA ALERGEN ZE PSÍ SRSTI. LABRADOODLE MÁ SRST, KTERÁ NELÍNÁ, NEMÁ PODSADU. STRUKTURA SRSTI JE JAKO U OVČÍ VLNY. VÍCE NA NAŠICH SPECIÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH „DOODLE.ESTRANKY.CZ“.

 

maminka-s-dudliky.jpg

 


V CHOVU NÁM JDE O KVALITU ZDRAVÍ A POVAHY. ŠTĚŇÁTKA JSOU PŘEDNOSTNĚ UMÍSTĚNA DO RODIN S HANDICAPOVANÝM ČLENEM RODINY. CHOV ŘÍDÍME PRO UDRŽENÍ KVALITY.

V ČEM A PROČ NÁS PODPOŘIT ? - PROJEKT JE NÁROČNÝ NA ČAS A VETERINÁRNÍ PÉČE O PSY, KVALITNÍ PREVENCE A KRMIVO JE ZÁKLADEM BUDOUCÍHO TERAPEUTICKÉHO ČI ASISTENČNÍHO PSA.
SLUŽBA JE PRO KLIENTA S HANDICAPEM ZDARMA.
TO VŠE, ALE FINANČNÍ NÁKLADY VYŽADUJE...

 


OSVĚTA VEŘEJNOSTI

FORMOU LETÁKŮ, BROŽUR A KNIH CHCEME INFORMOVAT VEŘEJNOST I ODBORNÍKY OBECNĚ O EXISTENCI A MOŽNOSTI KYNOLOGIE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. CÍLEM JE I OSVĚTA JAK REAGOVAT PŘI KONTAKTU S OSOBOU DOPROVÁZENOU ASISTENČNÍM PSEM. DÁLE BYCHOM RÁDI, ABY BYLI INFORMOVÁNI PRÁVĚ POTENCIÁLNÍ KLIENTI O MOŽNOSTECH SLUŽEB CANISTERAPIE A ASISTENČNÍCH PSŮ, ABY DOKÁZALI ROZPOZNAT SLUŽBU KVALITNÍ.

 

snimek-007.jpg

 

V ČEM A PROČ NÁS PODPOŘIT ? - PROJEKT JE NÁROČNÝ NA ČAS A FINANČNÍ NÁKLADY U VYDAVATELŮ APOD.
INFO-MATERIÁL JE OBVYKLE PRO KLIENTA S HANDICAPEM ZDARMA.
TO VŠE, ALE FINANČNÍ NÁKLADY VYŽADUJE...

 

VOLNOČASOVÉ PROJEKTY PRO VEŘEJNOST

VOŘÍŠKIJÁDY, SPOLEČNÉ NAUČNÉ A BEZBARIEROVÉ VYCHÁZKY "POCHOD ŠESTINOŽCŮ", INFORMAČNÍ PŘEDVÁDĚCÍ AKCE NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH - UKÁZKY VÝCVIKU ASISTENČNÍCH PSŮ, AKCE TYPU "PSÍ MAŠKARNÍ" PRO VEŘEJNOST, APOD. APOD.  - MYSLÍME SI ŽE JE DŮLEŽITÉ VYTVÁŘET SPOLEČENSKÉ AKCE A UDRŽOVAT TRADIČNÍ SETKÁNÍ...PRO SPOLEČENSTVÍ LIDÍ JDE O "ZDRAVÝ PROCES" SETKÁVAT SE A SPOLEČNĚ SE ÚČASTNIT AKTIVIT... MNOHDY TYTO AKCE SMĚŘUJEME DO LOKALIT KDE SE OBJEVUJÍ PROJEVY SOCIÁLNÍ NESOUDRŽNOSTI. 

 

100_2744.jpg

 

               100_2766.jpg

V ČEM APROČ NÁS PODPOŘIT ? - NA TYTO AKCE ZVEME VEŘEJNOST BEZ VSTUPNÍCH POPLATKŮ. NÁKLADY MÁME ZEJMÉNA S POHONNÝMI HMOTAMI A ÚDRŽBOU AUTA, NÁKUPEM CEN PRO VÍTĚZE SOUTĚŽÍ, S NÁKUPEM MATERIÁLU NA OBČERSTVENÍ.

  

 ZA VAŠI PODPORU VELMI DĚKUJEME - BEZ VÁS BY TO NEŠLO ! 

 dekujeme.jpg

 

 

Podrobnější informace:

ELVA HELP o.s. vznikla v roce 2002.

Od roku 2007 je organizace registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako řádný Poskytovatel sociálních služeb. Tato registrace je mj. znakem veřejného závazku který se snažíme naplňovat – např. máme vypracovány Standardy kvality našich služeb, Etický kodex, Metodiku ELVA HELP o.s. = metodika poskytovaných služeb a podléháme inspekčním kontrolám, celoživotnímu vzdělávání, povinné evidenci průběhu služeb, ochraně dat a údajů o klientech, a další.

Na základě "Dohody o plánované pomoci na vyžádání"
 se od roku 2009 ELVA HELP, o.s. stala ostatní složkou IZS podle § 4 odst. 2 zákona o IZS a je zařazena v Poplachovém plánu IZS Libereckého kraje.

(mmj. Canisterapie - krizová intervence)

 

Posláním ELVA-HELP o.s. je snaha pomoci potřebným lidem všech věkových kategorií i typů a stupňů postižení integrovat se do společnosti zejména formouspeciální sociální pomoci terénní služby canisasistence po celé ČR, která je poskytována členy - kompetentními pracovníky v sociálních službách a jejich cíleně připravenými psy. Canisasistence je charakteru zejména aktivační služby a odlehčovací služby spolu s  dalšími navazujícími službami převážně v rámci sociální prevence a odborného poradenství na celostátní úrovni.

 

Cílem činnosti Sdružení je účelně doplňovat součást ucelené rehabilitace mimo jiné o službu canisasistence typu sociální prevence a odborného poradenství na celostátní úrovni, stejně tak jako pomáhat prostřednictvím asistenčních, vodících, signálních a servisních psů  postiženým a potřebným lidem. Tímto zejména motivovat, podporovat a rozvíjet stávající potenciál dovedností a schopností každé potřebné osoby, člena.

Zásady

 • činnost naší organizace podporuje rozvoj či udržení samostatnosti osob, snahou je přímo podpora a rozvoj stávajících dovedností a schopností klienta vedoucích k samostatnosti a začlenění do společnosti - posláním naší služby je aktivizace, sociální rehabilitace našich klientů využívajících sociální službu, jejich podpora a vedení k samostatnosti
 • posilování či udržení sociálního začlenění uživatelů naší služby -  vytváříme podmínky, aby naši klienti  udržovali přirozené vazby a vztahy s okolím, podporujeme je v jejich kontaktech s rodinou, přáteli, společností.

Principy

 • princip individuálního přístupu - Zásadním iniciátorem a tvůrcem v definování a vymezení cest dosahování jeho osobních cílů je vždy uživatel naší sociální služby.
 • princip informovanosti - naši klienti jsou seznámeni již před uzavřením smlouvy s naší organizací o nabízených možnostech poskytovaných služeb a o krátkodobých i dlouhodobých skutečnostech které vyplývají z procesu poskytování služeb naší organizací.

CO TO TEDY V PRAXI ZNAMENÁ ?

 

V zásadě jde o dva směry služby sociální rehabilitace:

Metodou CANISTERAPIE:

Tým (pracovník  sociálních služeb a canisasistent v jedné osobě + jeho terapeutický pes jedná s klientem) = dochází za klientem , vede dokumentaci, stanovuje a upravuje spolu s klientem individuální plány a cíle, spolupracuje s rodinou/ lékařem/ rehabilitačním pracovníkem/ pečovatelem/ psychoterapeutem/ logopedem/ atd.… Poskytuje základní sociální poradenství.

Metodou ASISTENČNÍHO PSA:

Sociální pracovník a kynolog v jedné osobě jedná s klientem – poskytuje základní i odborné sociální poradenství které je nedílnou součástí této metody,
výběr  typu asistenčního psa, výběr formy jeho přípravy (dvě základní formy jsou pobytová = pes je ze začátku u pěstounských rodin a pak u trenéra a integrační = pes je od začátku u klienta; samozřejmě existují různé verze kombinací těchto základních forem), výběr plemene a jedince, integrace s klientem, vedení dokumentace, individuální plán a cíle klienta….Služba je plněna po celý život asistenčního psa u klienta.
 Pes není slepě naučen k výkonu určitého počtu dovedností – je veden právě k těm dovednostem které asistují k podpoře a rozvoji vlastního potencionálu klienta, jen tato forma naplňuje pravý účel a smysl asistenčního psa …

 

Organizace nevytváří zisk, veškerá činnost je hrazena z darů oproti řádné Darovací smlouvě (fyzických osob i právnických osob) , dotací ministerstev, krajských odborů, obcí, nadací, fondů atd., příspěvků (např. z koupi předmětů-zboží které je zařazeno do příspěvkové akce), apod. 

 

Služby pro naše klienty jsou výhradně zdarma !

 

Cílová skupina aneb našimi klienty jsou:

Děti s postižením jakéhokoli typu a stupně v péči rodiny nebo v péči zdravotního či sociálního zařízení.
Dospělí s postižením jakéhokoli typu a stupně v péči rodiny nebo v péči zdravotního či sociálního zařízení.
Senioři s postižením jakéhokoli typu a stupně v péči rodiny nebo v péči zdravotního či sociálního zařízení.

Pro příklad zejména: DMO, postižení hybnosti, spasmy, postižení zraku, sluchu, čichu, motoriky a rovnováhy, autismus, alergie, epilepsie, diabetes, kardiovaskulární poruchy, ADHD, demence, fóbie, blokace, úzkosti, mentální postižení, kombinovaná postižení atd. atd. atd.


VŽDY JE NUTNO KONZULTOVAT S NAŠÍM KONTAKTNÍM PRACOVNÍKEM !

 

JAK SE MŮŽETE STÁT NAŠÍM KLIENTEM:

Vaše situace:

Například
- žijete s postižením (například viz Cílová skupina ) a/nebo jste osoba blízká někomu s postižením -
dále pak:

 1. víte naprosto přesně jakou službu od nás požadujete
 2. nejste si jisti zda právě my Vám můžeme pomoci
 3. chcete se jen dozvědět o našich službách trochu více
 4. hledáte pro blízkou osobu poskytovatele sociálních služeb
 5. ocitli jste se poprvé v situaci kde se potřebujete zorientovat v sociálních službách  a systému
 6. jiný důvod a situace
 7. víte o krizové situaci ve které oběti krize potřebují krizovou intervenci

Řešení Vaší situace:
ROZHODNĚ NÁS KONTAKTUJTE !!! URČITĚ SE KE SVÉ OTÁZCE DOČKÁTE ODPOVĚDI A SPOLEČNĚ NALEZNEME ŘEŠENÍ A NEBO NASMĚROVÁNÍ K ŘEŠENÍ VAŠÍ SITUACE, MJ.  SPOLUPRACUJEME SE SÍTÍ ORGANIZACÍ – POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I JINÉHO ZAMĚŘENÍ NEŽ POSKYTUJEME MY…


TĚŠÍME SE NA KONTAKT S VÁMI:
 


 

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK: 

Bc. Andrea Tvrdá

andreabaja@seznam.cz

607 725 304

 

 pondělí – sobota: od 9.00 do 19.00

 

neděle:  od 14.00 – 17.00  pouze mobil  607 725 304


JAK POZNÁTE KVALITNÍ SLUŽBU

Metodou CANISTERAPIE:

Mimo jiné zejména:  osoba která ji přímo vykonává (Canisasistent) Vás předem seznámí s průběhem služby a jejími možnými výstupy a jedná s Vámi o cíli služby a možnostech služby,o pozitivech i možných negativech služby. Má přehled v oboru sociálním a má minimálně základní znalosti o Vaší diagnóze. Osoba je kvalifikovaná v oboru sociálním a/nebo zdravotním minimálně v podobě kurzu, dále pak je minimálně 20 hodinami proškolena přímo v oboru canisterapie a prošla 25 hodinami praxe pod dohledem zkušeného canisasistenta. Zná velmi dobře svého terapeutického psa/psy, a dovede pojmenovat jeho projevy a jeho možnosti, které má plně pod kontrolou – má minimálně dobrou znalost kynologie. Před zahájením canisterapie společně najdete CÍL TERAPIE !

Během průběhu služby a po službě máte pocit kvalitně a smysluplně stráveného času. Víte proč a co jste absolvovali. Znáte termín a cíl dalšího vstupu služby (příštího setkání s canisterapeutickým týmem), tyto jste měli možnost ovlivnit svým názorem… a to ať jste sami přímým uživatelem služby nebo jste například rodič dítěte, které přímo tuto službu užívá.


Metodou ASISTENČNÍHO PSA

Mimo jiné zejména:  osoba která Vás kontaktuje (tedy je přímo tím kdo asistenčního psa s Vámi připravuje, integruje s Vámi a vede Vaší rehabilitaci jeho prostřednictvím, konzultuje s Vámi veškerý průběh dění atd. Canisasistent specialista ) Vás  předem seznámí s průběhem služby a jejími možnými výstupy a jedná s Vámi o cílech služby a možnostech služby, o pozitivech i možných negativech služby. Má přehled v oboru sociálním a má více než základní znalosti o Vaší diagnóze. Tato osoba je kvalifikovaná v oboru sociálním sama je schopna Vám poskytnout službu Odborného sociálního poradenství. Dovede řešit zcela uceleně situaci okolo dodání služby prostřednictvím asistenčního psa, tedy i oslovit úřady, zajistit informovanost okolí apod. Proces služby se odvíjí od konzultací, diskuse, Vašich názorů a nároků, názorů odborníků z řad Vašich lékařů a specialistů na Váš handicap. Každý krok ve službě je Vám jasně a srozumitelně vysvětlen. Celý proces služby ve Vás vyvolává intenzivní dojem že jste partnery v tomto procesu a nikoli „pasivní čekatelé na výsledky procesu“.  Víte proč a co jste absolvovali a budete absolvovat. Znáte termín a cíl dalšího vstupu služby (např. příštího setkání), tyto jste měli možnost ovlivnit svým názorem…
Samotné běžné soužití s asistenčním psem Vám podle konzultací a pohovorů opravdu změní životní rytmus a chod, ale ne ve smyslu trvale stresové zátěže a opravdu napomáhá a podporuje až kompenzuje Vaše schopnosti a dovednosti omezené handicapem v té míře, která byla s Vámi smluvně  dohodnuta. Náplň smluvní úmluvy jste však mohli sami plně ovlivnit.
Kontakt s Canisasistentem specialistou neztrácíte po oficiálním předání asistenčního psa do Vaší rodiny, trvá nadále po dobu soužití s asistenčním psem.

V obou případech služeb jste srozuměni i s možností procesu Vašich eventuálních stížností na službu.


DALŠÍ INFO:

Bc. Andrea Tvrdá

andreabaja@seznam.cz

607 725 304

 č. účtu: 505353389/0800

 

 pondělí – sobota: od 9.00 do 19.00

 

neděle:  od 14.00 – 17.00  pouze mobil  607 725 304

 

 

 

O  NÁS

 

 

Bc. Andrea Tvrdá:

Vystudovala VŠ v Liberci - obor Sociální práce, je akreditovaná Krizová interventka, je kvalifikovaná Lektorka, je Všeobecná sanitářka, má přes 25 let praxe s výchovou a výcvikem psů, od roku 1999 se aktivně zabývá canisterapií, od roku 2002 pak výcvikem psů asistenčních, každoročně absolvuje semináře a kurzy zejména na téma kynologie, speciální pedagogika, sociální rehabilitace, terapeutické přístupy a také holistické metody práce s lidmi, publikuje články, přednáší na seminářích.

Vlastní je jí cesta spjatá s přírodou a také intuicí - neinvazivní metody, často říká:  "cesta je cíl ", "nepoučuj - inspiruj", "lépe je naučit hladového rybařit, než ho krmit" ... pokud se chcete o ní dozvědět více - zeptejte se jí, odpoví...

(607725304  mobil, andreabaja@seznam.cz,  Facebook viz výše)

 

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

TĚŠÍME SE NA KONTAKT S VÁMI !


  

 

NAŠI PŘÁTELÉ:

www.pejskovo.cz 

www.myspace.com/adamtvrdy  .......  vynikající JAZZový kytarista původem z Liberce

www.barbolo.estranky.cz .................. chov barevných boloňských psíků

www.doodle.estranky.cz ................... tvorba speciálního plemene psa

www.pracovnipudl.estranky.cz ........ pudl trochu jinak než na gauči

www.aacr.estranky.cz ....................... speciální metodika canisterapie-krizové intervence

www.nchk.estranky.cz .......................o krásných i šikovných kočičkách (felinoterapie)

www.mpsc.cz .................................... Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mvcr.cz/...................................... Ministerstvo vnitra

www.postizenedeti.cz ....................... stránky, které si vedou rodiče dětí s postižením

www.dobromysl.cz ............................ info stránky o tom co Vás zajímá z oblasti soc. služeb

 

MNOHO ZDRAVÍ VŠEM !!!!